Quẻ số 6 là quẻ gì? Suy nghĩ thấu đáo để hóa giải bất hòa, cãi vã

Quẻ số 6 là quẻ gì? Suy nghĩ thấu đáo để hóa giải bất hòa, cãi vã
Rate this post

Quẻ số 6 mang ý nghĩa dự báo một thời kỳ khó khăn khi lòng người không thuận. Nếu bạn làm việc lớn trong giai đoạn này rất dễ dẫn đến xích mích, tranh cãi. Luận giải quẻ này sẽ giúp bạn thận trọng lời ăn tiếng nói và không nên dính vào kiện cáo không đáng có.

Bạn đang đọc: Quẻ số 6 là quẻ gì? Suy nghĩ thấu đáo để hóa giải bất hòa, cãi vã

 1. 2.3.1. Hào Sơ Lục (初 六)
 2. 2.3.2. Hào Cửu Nhị (九 二)
 3. 2.3.3. Hào Lục Tam (六 三)
 4. 2.3.4. Hào Cửu Tứ (九 四)
 5. 2.3.5. Hào Cửu Ngũ (九 五)
 6. 2.3.6. Hào Thượng Cửu (上 九)

1. Quẻ Thiên Thủy Tụng là gì?

Quẻ số 6 trong Kinh dịch còn được biết đến với tên gọi khác là quẻ Thiên Thủy Tụng (天 水 訟 ) hay quẻ Tụng 訟 (sõng).

 • Nội quái: ☵ (:|: 坎 kản) Khảm hay Nước (水).

 • Ngoại quái: ☰ (||| 乾 qiàn) Càn hay Trời (天).

“Tụng” trong Thiên Thủy Tụng được hiểu là tranh tụng, kiện cáo. Trên là Kiền, dưới là Khảm, Khảm hiểm Kiền cứng, mình hiểm mà nó mạnh, mình tin thực mà bị oan nên sinh ra lo sợ, dẫn tới kiện cáo. Giai đoạn này kiện là xấu, giữ đạo trung sẽ tốt lành. Nếu chịu nghe theo bậc minh công thì thuận lợi, còn không sẽ dễ gặp nguy nan.

2. Luận giải ý nghĩa quẻ số 6 trong Kinh dịch

Việc khám phá, giải mã quẻ số 6 là cả một chặng đường phức tạp, kéo dài tới hàng ngàn năm. Thông qua nghiên cứu và xây dựng đồ hình, các vị Tổ sư là chuyên gia trong lĩnh vực tử vi, kinh dịch đã tìm ra kết quả ý nghĩa minh bạch nhất của quẻ Thiên Thủy Tụng.

Quẻ số 6 là quẻ gì? Suy nghĩ thấu đáo để hóa giải bất hòa, cãi vã

Đồ hình quẻ số 6 là Kiền trên, Khảm dưới

Xem thêm: Hình Bát Quái Có Ý Nghĩa Gì? Hiểu Đúng Để Thu Hút Vận Khí Tốt Cho Gia Đình

2.1. Thoán Từ

Tụng, hữu phu, trất, dịch: 訟,有 孚,窒,惕

Trung, Kiết, chung hung: 中,吉,終,凶

Lợi kiến đại nhân: 利 見 大 人

Bất lợi thiệp đại xuyên: 不 利 涉 大 川。

Tụng là kiện, hữu phu là ngay thật, trất là oan ức, dịch và lo sợ. Dịch giảng ý nghĩa là người có tâm thành thật nhưng bị đè nén, không thể nói ra lẽ phải sẽ mang theo sự tức giận của mình ra trước công lý đòi phán xét. Đây chính là nguồn gốc của tranh tụng.

Đứng trước sự việc tranh cãi, hai bên đều cho là mình có lý, đều muốn giành lấy phần thắng về sự Nhục Vinh, Phải Quấy, Lợi Hại… Vấn đề này chỉ có bậc Thánh Nhất Nguyên, còn gọi là Lợi kiến đại nhân mới có thể đứng ra hòa giải.

2.2. Đại Tượng

Thiên dự thủy vi hành: Tụng (天 與 水 為 行。訟)

Quân tử dĩ tác sự mưu thỉ (君 子 以 作 事 謀 始)

Tượng của quẻ số 6 là trời cao nước thấp ngược chiều nhau, trên thăng dưới giáng, âm dương chẳng giao nhau. Từ đây, người quân tử có thể tìm ra nguyên do ly cách trong thiên hạ. Nguyên nhân đầu tiên dẫn tới chiến tranh là nhận thức Nhị Nguyên khiến lòng người chia làm hai khối thù địch nhau, gây ra tranh luận không thể cứu vãn.

Tượng đồ Thái cực gồm cả lưỡng nghi và tứ tượng… Gọi là lưỡng nghi, tức là có cả Âm Dương, nhưng Âm Dương tuy đơn phương tồn tại nhưng không bao giờ tách rời. Cũng là nói, tuy hai mà là một. Đây là chân lý Nhất Nguyên Lưỡng cực mà Quẻ số 6 đề cập đến.

2.3. Tiểu Tượng

Dưới đây là luận giải cụ thể về ý nghĩa của sáu hào trong quẻ số 6:

2.3.1. Hào Sơ Lục (初 六)

Bất vĩnh sở sự ((不 永 所 事)

Tiểu hữu ngôn, chung kiết (小 有 言,終 吉)

Tượng viết:

Bất vĩnh sở sự (不 永 所 事)

Tụng bất khả trường dã (訟 不 可 長 也)

Tuy tiểu hữu ngôn (唯 小 有 言)

Kỳ biện minh dã (訟 不 可 長 也)

Hào sơ lực là âm cư dương vị nên bất chính, nhu nhược. Tuy nhiên, hào này ứng với Cửu tứ nên có thể ỷ thế vào bề trên. Tài hèn sức mọn dù được tiếp ứng vẫn cần lượng sức mình, nỗ lực chấm dứt sớm sự ỷ lại, dẫu có bị mỉa mai thì kết cuộc ắt sẽ được bình an vô sự.

Quẻ số 6 là quẻ gì? Suy nghĩ thấu đáo để hóa giải bất hòa, cãi vã

Sáu hào trong quẻ Tụng có âm có dương biểu thị ý nghĩa khác nhau

2.3.2. Hào Cửu Nhị (九 二)

Bất khắc tụng, qui nhi bô (不 克 訟,歸 而 逋)

Kỳ ấp nhân, tam bách hộ, vô sảnh (其 邑 人 三 百 戶,無 眚)

Cửu Nhị và Cửu Ngũ đều dương cư dương vị, nhưng hào Cửu Nhị không kiện hào Cửu Ngũ. Nguyên nhân là bởi cả hai đều đắc chính đắc trung nhưng hào 2 là phận dưới không địch lại hào 5. Một bên ở thế thượng Kiền, một bên ở thế hạ Khảm thì hành động sáng suốt nhất là nhượng bộ, tránh đi.

Luận giải hào Cửu Nhị liên tưởng tới sự việc Vua Lê Chúa Trịnh, Nguyễn Hoàng nhượng bộ Trịnh Kiểm hay như Chúa Nguyễn bỏ Bắc vào Nam.

2.3.3. Hào Lục Tam (六 三)

Thực cựu đức, trinh lệ, chung kiết (食 舊 德,貞 厲,終 吉)

Hoặc tùng vương sự, vô thành (或 從 王 事,無 成)

Tượng viết:

Thực cựu đức, tùng thượng, kiết dã (食 舊 德,從 上,吉 也)

Hào Lục Tam là âm nhu cương vị, vốn không đủ cương nghị để đi tranh tụng nên thường an phận ăn nhờ ở đậu. Tuy nhiên, vì phía trên tiếp ứng với Thượng Cửu là một kẻ bất chính bất trung, lại rất ưa kiện tụng nên lão Tam luôn ngay ngáy lo sợ.

Dù không chủ động kiện ai, nhưng là phận làm tôi, hào 3 dễ bị bắt theo phe Thượng Cửu đi kiện kẻ khác mà chẳng dám cãi lệnh. Việc bị bắt buộc có thể làm nhưng chớ cầu thành đại sự, không tạo cơ hội để cộng tác với họ mới là chuyện tốt.

2.3.4. Hào Cửu Tứ (九 四)

Bất Khắc Tụng, phục tự mạng, du, an trinh, kiết

不 克 訟,復 自 命,渝,安,貞,吉。

Hào Cửu Tứ là dương cương thể Kiền, bất chính bất trung lại ưa kiện tụng. Tuy nhiên, Hào Sơ Lục ứng với Tứ cùng Phe, Lục Tam nhu thuận sự Tứ nên không dám tranh luận. Dưới Tứ có Nhị , trên Tứ có Ngũ đều là quân tử sáng suốt, đắc chính đắc trung nên chẳng có việc gì phải thưa kiện. Vậy nên, lão Tứ không đi kiện là điều tốt.

Toàn quẻ số 6 có hào Cửu Tứ là chủ não. Chỉ cần bình tâm lắng nghe lời dạy của Chân tâm (phục tức Mạng), biến hóa khí chất nhị nguyên ham tranh luận thành hạ khí để trở về với Thiên mạng, đổi dữ hóa lành. “Du an trinh” là lời khen biết an phận với lòng trinh của chính mình, sẽ không để mất đi thiên chân.

2.3.5. Hào Cửu Ngũ (九 五)

Tụng, nguyên kiết (訟,元 吉)

Tượng viết:

Tụng, nguyên kiết, dĩ Trung Chính dã (訟,元 吉。以 中 正 也)

Trong quẻ số 6, hào Cửu Ngũ là hào tốt nhất, đắc trung đắc chính, có địa vị chí tôn tựa như một bậc cầm quyền tư pháp chính trực, xử án công chính liêm minh. Nhờ đó, thiên hạ gặp đại phúc, người dân lương thiện hay kẻ oan ức bị áp bức cảm thấy an toàn, không còn lo sợ nữa.

Trong “tụng” được “nguyên kiết” phải nhờ đến lòng Trung chính của bậc cầm cán cân công lý, có đủ quyền hành của bậc chí tôn. Nhân vật nổi tiếng tương ứng với hào Cửu Ngũ là Bao Thanh Thiên – Bao Công, người được Vua ban Thượng phương bảo kiếm “tiên đả hôn quân, hậu đã loạn thần”, “chí công vô tư”.

2.3.6. Hào Thượng Cửu (上 九)

Hoặc tích chi bàn đái, chung triêu tam trị chi (或 錫 之 鞶 帶,終 朝 三 褫 之)

Tượng viết:

Dĩ tụng thụ phục, diệc bất túc kính dã (以 訟 受 服,亦 不 足 敬 也)

Trong quẻ số 6, Thượng Cửu là trên hết, dương đức cao nhất của quẻ ngoại Kiền nhưng dương cư âm, bất chính bất trung. Hào 6 thích công việc kiện tụng nên coi đó làm kế sinh nhai.

Ở quẻ Tụng, kiện tụng là xấu xa, chỉ có Cửu Ngũ được xem là cứu tinh của thời Tụng . Vậy nên, thánh nhân không ưa việc Thượng Cửu lấy nghề thị phi, độc ác này làm nghề chính thức.

Đây là nguyên do dù được ban mũ áo, đai da để tự do ra vào cửa công, hào 6 lại bị lột đến 3 lần trong một buổi (chung triêu tam trị chi), cuối cùng nhận cái nghề không một ai nể trọng (dĩ tụng thụ phục, diệc bất túc kính dã).

3. Quẻ số 6 là quẻ hung hay cát?

“Tụng” trong quẻ Thiên Thủy Tụng là kiện tụng, là tranh cãi để giành chiến thắng. Một con đường hẹp hai người đi còn tranh nhau xem ai được đi trước, không chịu nhường đường thì chính là điềm báo việc làm không thuận. Chứng tỏ rằng quẻ số 6 là quẻ hung trong Kinh dịch.

Tìm hiểu thêm: Xem hướng nhà tuổi Tân Tỵ hợp phong thuỷ đem lại nhiều may mắn, gia đạo yên vui

Quẻ số 6 là quẻ gì? Suy nghĩ thấu đáo để hóa giải bất hòa, cãi vã
Quẻ Thiên Thủy Tụng báo hiệu việc khó thành

Khi ở vào tình thế khó khăn, bạn cần tránh việc không đâu phí tài phí sức. Kiện cáo là để làm rõ đúng sai, nếu sai là việc hung, nếu đúng cũng là mầm tai họa. Lòng người bất hòa thì mọi sự khó thành, công việc khó hợp tác, mâu thuẫn sinh bất trắc nên cần đề phòng.

Trường hợp có chỗ dựa quyền thế và được tín nhiệm thì bạn cần biết giữ mình, không ỷ lại mới có kết cục tốt. Khi kiện tụng kéo dài, cách tốt nhất là chấp nhận hòa giải, tránh để lại hậu quả nặng nề.

4. Một số dự báo khi gặp quẻ số 6

Quẻ số 6 dự báo thời kỳ khó khăn, vận thế xuống dốc, dễ gặp chuyện không như ý, không thuận lợi. Cụ thể như sau:

 • Hào Sơ Lục động cho biết sự việc khởi đầu sẽ bị ngăn cản, nếu có người giúp thì cần nắm bắt thời cơ để tiến hành và giữ mối quan hệ tốt với quý nhân.

 • Hào Cửu Nhị động biểu thị niềm vui tồn tại ngắn ngủi, sắp tới ắt có chuyện buồn, nên chuẩn bị sẵn tinh thần nhẫn nhịn, không bi quan thì tương lai sẽ tốt. Hướng tốt là Tây Bắc, hướng xấu là Tây Nam.

 • Hào Lục Tam động chứng tỏ khó khăn vất vả sắp qua, giữ vững nghị lực, sẵn sàng hành động tiến về phía trước.

 • Hào Cửu Tứ động thể hiện đã tới lúc thuận lợi để hành sự, làm việc chính đáng ắt sẽ được công thành danh toại.

 • Hào Cửu Ngũ dự báo dù mọi việc bị trì trệ thì vẫn sẽ giành thắng lợi mỹ mãn nếu có bản lĩnh đối phó và kiên cường bước qua.

 • Hào Thượng Cửu động cho biết sự khởi sắc trên con đường công danh, đặc biệt tháng Giêng, tháng Hai sẽ có quý nhân phù trợ.

Xem thêm: Quẻ Số 29 Là Hung Hay Cát? Cẩn Thận Kẻo Của Mất Người, Đi Chẳng Thấy Về

5. Ứng dụng của quẻ số 6 trong đời sống hàng ngày

Quẻ Thiên Thủy Tụng rất phức tạp, nhưng khi luận giải được ý nghĩa sẽ có tính ứng dụng cao vào cách hành xử ở mỗi sự việc thuộc các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Có thể kể đến như:

Quẻ số 6 là quẻ gì? Suy nghĩ thấu đáo để hóa giải bất hòa, cãi vã

>>>>>Xem thêm: Con số may mắn hôm nay 6/1/2024 của 12 con giáp: Phú quý sang, tài lộc đến

Ứng dụng quẻ Tụng để hành động cẩn trọng và xử lý sáng suốt

 • Kinh doanh: Khi khó khăn không đưa ra phán quyết vội vàng, mềm mỏng trao đổi, phân tích đối phương và sự việc, đồng thời tìm người công minh làm trọng tài. Sự hòa giải sẽ là kết quả tốt nhất.
 • Tài chính: Tránh mạo hiểm đầu tư lớn, tham vọng quá sẽ dẫn tới thua thiệt, dễ lỗ vốn, mất mát tiền bạc và tài sản.

 • Sức khỏe: Tâm lý dễ biến động, sức khỏe không khả quan nên chú ý những bệnh phát sinh liên quan đến xương cốt, hô hấp.

 • Tình cảm: Tranh chấp là dấu hiệu xấu báo hiệu sự chia ly, bạn cần bình tĩnh đối mặt dù là bị phản bội hay bất nghĩa.

 • Du lịch: Trong giai đoạn sóng gió không nên đi du lịch vì dễ gặp chuyện không như ý.

Quẻ số 6 báo hiệu điềm xấu liên quan đến cãi vã, tranh tụng mà không ai mong muốn. Dành thời gian tìm hiểu về những luận giải xoay quanh quẻ Tụng này sẽ giúp bạn cân nhắc mọi quyết định một cách kỹ lưỡng, từ đó thuận lợi vượt qua khó khăn, hạn chế những mất mát và tránh được rắc rối không đáng có.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *